Praktijk Van der Ziel

Volwassenen- en Ouderenpsychiatrie

 

Kosten

Vergoeding van uw behandeling
Praktijk Van der Ziel heeft voor 2022 contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten voor specialistische behandeling in de 2de lijn van de GGZ. De kosten van uw behandelingen worden daardoor vergoed vanuit uw basisverzekering. De kosten voor de behandeling worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Een aantal zorgverzekeraars hanteert een budgetplafond. Dit zijn alle zorgverzekeraars die vallen onder de zorgverzekeringsconcerns CZ, VGZ en Zilveren Kruis. Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars klik hier. Als dit plafond bereikt is kan ik zonder toestemming van uw zorgverzekeraar geen (nieuwe) behandeling bij u starten. Overigens is het ook mogelijk om, buiten uw verzekering om, zelf uw behandeling te bekostigen. In dat geval krijgt de verzekeraar geen factuur en geen informatie over de diagnose en de verrichtingen. Mijn uurtarief is dan € 110,--.

Eigen risico
Voor 2022 blijft het jaarlijkse eigen risico van uw zorgverzekering van kracht. Door de overheid is dit verplichte eigen risico voor 2022 bepaald op € 385,--. Voor aanvullende informatie verwijs ik u naar uw zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over de kosten van uw behandeling en het eigen risico klik hier.

No show (geen bericht bij afwezigheid)
Niet nagekomen afspraken worden door de zorgverzekeraars niet vergoed. Mocht u onverwacht verhinderd zijn of u voelt zich te ziek om te komen, dan dient deze afspraak 24 uur voor aanvang afgezegd te worden. Is de afspraak niet tijdig afgezegd, dan wordt hiervoor € 40,-- in rekening gebracht. Betreft het een medicatieconsult, dan wordt hiervoor € 25,-- in rekening gebracht. U krijgt hiervan een factuur thuisgestuurd.